Privacyverklaring

17 november 2021

KS Project Logistics hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Door deze privacyverklaring willen wij je heldere en transparante informatie geven over hoe ons bedrijf omgaat met jouw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk jouw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. KS Project Logistics houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Doel

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, wij je op jouw rechten willen wijzen en deze respecteren;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hierover hebt, kun je contact opnemen met KS Project Logistics. Bel naar: +31 (0)168 386 202.